ایده ارائه خدمات فنی به ادارات

ایده ارائه خدمات فنی به ادارات

اگر فنی کار هستید و به خوبی از عهده کار های فنی بر می آیید و یا اینکه اگر علاقه دارید به کار های فنی، می توانید این ایده را اجرا نمایید.

کار های فنی می توانند مرتبط با هر خدمتی باشند خدمات کامپیوتری، تعمیر لوله منازل، سیم کشی، تعمیر دستگاه های دیجیتالی و هر استعداد و هنری که دارید و می تواند دوایی بر درد دیگران باشد.

شما کافیست یک سایت راه اندازی نمایید و شروع کنید به تبلیغ کردن خود و خدماتتان

وقتی مشتری ها به شما مراجعه کردند، با استقبال خدمات مورد نظر را چه در محل کار خود و چه در محل کار مشتری انجام می دهید و هزینه مورد نظر را دریافت می نمایید.

شما در این ایده نیاز ندارید که حتما مغازه ای داشته باشید و هزینه های آن را متقبل شوید.

اگر هم کمی مدیریت قوی و ذهن خلاقی داشته باشید می توانید بعد از تبلیغ و بدست آوردن مشتری های کافی، دیگر خودتان این خدمات را انجام ندهید بلکه آنها را به تیم متخصص خود بسپارید و خودتان به فکر گسترش ایده و کسب و کار خود باشید.

نمونه های این نوع کسب و کار هر روز بیشتر و بیشتر می شوند شما نیز به فکر باشید.

موفق و پیروز باشید.

×