Tag Archives: آشنایی با تجارت

تجارت

چگونه تاجر نخود شویم؟

نخود گیاهی یک ساله و به شکل بوته ایست که بلندی آن به حدود 30 سانتی متر میرسد. نخود و نخودفرنگی بصورت یک سال درمیان و چرخشی با گندم و جو در یک زمین کشت میشوند که این روند چرخشی باعث تجدید نیتروژن و تقویت خاک میشود . نخود دارای فیبر و پروتئین زیادی است…

ادامه مطلب

تجارت

آشنایی با انواع تجارت ها و نحوه تاجر شدن

  به خرید و فروشی که بین دو طرف انجام گرفته و هر دو طرف معامله رضایت کافی را دارند تجارت میگوییم حال باید بدانیم که هر خرید و فروشی تجارت نیست و هر  تجارت کننده ای تاجر نیست  هدف ما آشنایی و آموزش انواع تجارت ها و نحوه تاجر شدن میباشد . انواع تجارت…

ادامه مطلب

×