Tag Archives: استفاده از تجارب دیگران

تجارت

چه زمانی انتخاب محصول کنیم؟

کی انتخاب محصول کنم

بسیاری فکر میکنند اول باید انتخاب محصول رو انجام دهند بعدش وارد طرح ” تاجر شوید ” شوند.در ابتدا شما باید بدانید اگر میخواهید با طرح تاجر شوید و مجموعه شخص آقای پوردانش پیش برید نیازی نیست به هیچ چیز دیگری فکر کنید فقط باید انتخاب کنید ، تصمیم بگیرید که میخواهید تاجر شوید یا نمیخواهید تاجر شوید.

ادامه مطلب

×