Tag Archives: ایمان به خدا

انگیزشی, تجارت

جایگاه ایمان و مشکلات اقتصادی

از این شنبه می خواهم به تمام اهدافم برسم، شاید هم از فردا!
جمله ی آشنایی که بی شک به ذهن بسیاری از ما خطور کرده است و با این جملات امیدی واهی را که هرگز جامه عمل نمی پوشاند به خود می دهیم.
اما دریغ از آنکه روزها، هفته ها و شنبه ها از پی هم می آیند و آن معجزه ای که باید در زندگی رخ دهد، نمی دهد.

ادامه مطلب

×