Tag Archives: بازاریابی

تجارت

شرکت های مدیریت صادرات 2

این شرکت ها یک سری ایراداتی هم دارند که اگر قرار باشد شما یک روزی با آن ها همکاری کنید باید از این ایرادات مطلع باشید

ادامه مطلب

تجارت

یکی از عمده مشکلات تولید

در این دوره زمانی اگر کسی بخواهد یک فعالیت تولیدی در حوزه دامداری یا کشاورزی  داشته باشد ، چه کارهایی باید انجام دهد؟

ادامه مطلب

تجارت

شرکت های مدیریت صادرات 1

جدیدا یک سری شرکت هایی با عنوان شرکت های مدیریت صادرات روی کار آمده اند. افراد می پرسند که چطور با این شرکت ها کار کنیم؟ یا اصلا با این شرکت ها کار بکنیم یا نه؟

ادامه مطلب

×