Tag Archives: باور به تجارت کلان

تجارت

تجارت های کلان در شهرهای کوچک

شهر های کوچک

باور دارین که تو همین شهری که زندگی میکنی میتوانی تجارت های کلان را انجام بدی .
باید باور داشته باشی که تو همین شهری که هستی چه بزرگ و چه کوچک میتوانی تجارت های کلان و بزرگ انجام بدهی .

ادامه مطلب

×