Tag Archives: بسته بندی انجیر خشک صادراتی

تجارت

آشنایی با تجارت انجیر

انجیر یک میوه بومی خاورمیانه و آسیای غربی است که نام درخت آن فیکوس کاریکا است. فیکوس کاریکا همان انجیر معمولی است این میوه در بسیاری از مناطق گرمسیری کشت می شود.

ادامه مطلب

×