Tag Archives: تبدیل بحران به فرصت

تجارت

بهترین فرصت برای کسب و کار نو

بهترین فرصت شروع کسب و کار نو

به نظر شما در دوران کرونا ایجاد کسب و کار و درامد زایی غیر ممکن است؟ امکان رشد کردن در تجارت در این دوران وجود ندارد؟ اگر اینطور فکر می کنید باید خدمت شما عرض کنم کاملا در اشتباه هستید ، الان در این شرایط خصوصاً در این دوران سخت که ویروسی ناشناخته (ویروس کرونا)، تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده است و در کل شرایط بد اقتصادی بهترین فرصت است برای ظاهر شدن کسب و کارهای نو.

ادامه مطلب

×