Tag Archives: تجارت با برنامه قوی

تجارت

هشدار به تجارت زعفران

میخواهم به شما یک هشدار در مورد تجارت زعفران بدهم. خیلی ها وقتی اختلاف قیمت ایران و خارج از ایران رو در مورد زعفران مشاهده می کنند ترغیب می شوند وارد تجارت زعفران شوند. اول اینکه این اختلاف قیمت کاملا درست است و اختلاف قیمت از دو سه برابر در کشورهای همسایه گرفته تا حتی در کشورهای آمریکایی و اروپایی به 10 تا 12 برابر هم می رسد.

ادامه مطلب

×