Tag Archives: تجارت نخود

تجارت

چگونه تاجر نخود شویم؟

نخود گیاهی یک ساله و به شکل بوته ایست که بلندی آن به حدود 30 سانتی متر میرسد. نخود و نخودفرنگی بصورت یک سال درمیان و چرخشی با گندم و جو در یک زمین کشت میشوند که این روند چرخشی باعث تجدید نیتروژن و تقویت خاک میشود . نخود دارای فیبر و پروتئین زیادی است…

ادامه مطلب

×