Tag Archives: تفاوت مشتری مداری و مشتری محوری

تجارت

سبک های مختلف تجارت

فرض کنید که همین الان آمد و تجارت آن را هم شروع کردید سوال اول این است که شما باید خودتان را در بازار چگونه معرفی کنید به چه نامی به چه سمتی سوال دوم این است که با وجود این همه تامین کننده و فروشنده چگونه مشتری ها به سمت شما بیایند و از شما خرید کنند بیایید با هم دیگر این موارد را بعد از این بکنیم به طور کلی سه سبک تجارت داریم.

ادامه مطلب

×