Tag Archives: حفظ درآمد فعلی

تجارت

با خرابی بازار چیکار کنم؟

با خرابی بازار چه کنم

در این شرایط بد اقتصادی چه استراتژی هایی باید به کار ببریم تا در نهایت برنده خودمان باشیم؟ از استراتژی های مختلفی می توان استفاده کرد. یک سری از آدمها استراتژی شون اینه که کار رو بیخیال شوند و بخوابند و فکر می کنند زمان ، زمان استراحت است خیال می کنند در این شرایط فعلی باید فعلا کاری نکنند و منتظر باشند تا شرایط بهتر شود ، بعدا دوباره وارد میدان شوند و کارشون رو از سر بگیرند.

ادامه مطلب

×