Tag Archives: رفتار موفق در تجارت

تجارت

تجارت از طریق بازاریابی جاذبه ای

بازاریابی جاذبه ای

بازاریابی جاذبه ای فوق العاده تاثیر گذار هستش و هماهنگ با عصر حاضر یعنی میتونم بگم با تاثیرگذارترین روش بازار یابی فعل حاضره

ادامه مطلب

تجارت

چرا بعضی ها مدام رو سودن؟

بعضی ها مدام رو سودن

با توجه به آنچه در تجارت وجود دارد ما باید برای هر کاری که قصد انجام دادن آن را داریم در ابتدا به ایمان خالص دست ژیدا کنیم
و در آن زمان هست که متوجه میشویم دست یابی به آنجه که میخواستیم چقدر برایمان راحت میشود.

ادامه مطلب

×