Tag Archives: سن تاجر شدن

تجارت, موفقیت

ثروتمندان را دوست داشته باشید

ثروتمندان را دوست داشته باشیم

یک سری ویژگی ها هستند که در همه ما وجود دارد اما به شکل ها و طرق مختلف. که این ویژگی ها بدبین و خوش بین بودن را هم شامل می شوند؛اینکه ویژگی های خوب خودمان را بشناسیم و تقویت کنیم به نظر ساده است ولی این موضوع هم پیچیدگی های خودش را دارد برای…

ادامه مطلب

×