Tag Archives: سود زیتون

تجارت

چگونه تجارت زیتون را شروع کنم

عکس زیتون

زیتون درخچه ای است با 20 گونه متفاوت که ارتقاع این درخت ها به سه متر میرسد و اگر در شرایط ایده آل رشد و نمو کند ارتفاع آن یک متر و قطر تنه آن به سه متر میرسد. زیتون در ابتدا سبز است و بعد از مدتی به رنگ سیاه تبدیل میشود ( زمانی…

ادامه مطلب

×