Tag Archives: صادرات لیمو

تجارت

چگونه وارد تجارت لیمو شویم؟

لیموترش میوه ارزشمندی است که اکثر متخصصین تغذیه به مصرف فراوان آن اشاره دارند. لیموترش را بیشتر به علت آب آنها پرورش میدهند و درخت لیمو ترش  تنها درختی است که تقریبا همیشه میوه و گل میدهد و در اواخر پاییز و اوایل زمستان آبدارتر می باشد.   تا چه حد در مورد تجارت لیمو…

ادامه مطلب

×