Tag Archives: صادرات ماکارونی

تجارت

از واکس زنی تا تاسیس (زر ماکارون)

زندگی نامه مرتضی سلطانی

به ترتیب سوله ساز شدیم در سراسر کشور شناخته شدیم و سالن زدیم و بعد دیگه ادامه دایم رسیدیم به کارخانه ماکارونی در کردان کرج و هشتگرد با بهترین تکلنوژی دنیا بنام زر ماکارون.

ادامه مطلب

×