Tag Archives: عمده فروشی در تجارت

تجارت

در کدام بخش تجارت میتوانیم سود بیشتری به دست بیاوریم؟

چکیده: بحث اصلی ما این است که کدام بخش تجارت پرسود تر است؟پیشنهاد ما این است تا جایی که میتوانید عمده فروشی کنید سود در تجارت b to b (تجارت فروشنده به فروشنده)است. در واقع در تجارت بیشترین سود نصیب عمده فروشانی است که با تناژ های بالاتری تجارت میکنند و هرچقد مشتری های شما عمده فروشان باشند سود شما هم بیشتر خواهد بود.

ادامه مطلب

×