Tag Archives: فرصت ها

تجارت, موفقیت

رسالت من در زندگی چیست؟

شکار فرصت ها اگر می خواهید رسالت زندگی خودتان را پیدا کنید اگر می خواهید اولویت های شخصی خود را بیابید و آرزو و هدف های زندگی تان برای شما آشکار شوند می توانید تعاملاتتان را با افراد باتجربه و افرادی که در زندگیشان موفق بوده اند؛بیشتر کنید با آنها همنشین شوید، سفر کنید و…

ادامه مطلب

×