Tag Archives: مرز رازی

تجارت

اطلاعات مهم در مورد مرز بازرگان

مرز بازرگان

مرز بازرگان برای ورود به خاک کشور ترکیه به صورت زمینی چند مرز بزرگ وجود دارند که مهم ترین آنها مرز بازرگان در منطقه آزاد اقتصادی ماکو ، مرز سرو در ارومیه و مرز رازی در شهر خوی که هر سه شهر از توابع استان آذربایجان غربی میباشند. از این مرز به عنوان بزرگترین مرز…

ادامه مطلب

×