Tag Archives: منطقه آزاد قشم

تجارت

کسب درآمد از مناطق آزاد اقتصادی

مناطق آزاد اقتصادی ایران

مناطق ویژه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم سازمانی توسعه صنعتی ملل متحد تشکیل شد و هدف این سازمان توسعه اقتصاد کشور های در حال پیشرفت بود و با تصمیم این سازمان ، بعضی از مناطقی که به بندرها و مرزها و گمرک های  کشورهای دیگر نزدیک بودند به عنوان منطقه آزاد اقتصادی انتخاب شدند…

ادامه مطلب

×