Tag Archives: میگو

تجارت

آشنایی با تجارت میگو

میگو یک گونه از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آب های جهان چه آب شور و چه آب شیرین پیدا می شود. انسان ها از این گونه آبزی به عنوان یک منبع خوراکی استفاده می کنند. از خصوصیات این حیوان می توان به کف زی بودن آن اشاره کنیم. به همین خاطر در نواحی کم عمق به آسانی پیدا می شود.

ادامه مطلب

×