Tag Archives: نگرانی استاتاپ ایده

استارتاپ

نگرانی استارتاپ ها از به سرقت رفتن ایده

?استارت آپها به خصوص استارت آپهای ایرانی همیشه این ترس را دارند که ایده استارت آپی شان دزدیده شود . چه قرار باشد این ایده را برای یک سرمایه گذار خطر پذیر تعریف کنند و یا حتی در یک شتابدهنده.

ادامه مطلب

×