Tag Archives: ورود به تجارت موز

تجارت

چگونه وارد تجارت موز شویم؟

موز درختچه ای با برگهای بسیار بزرگ است که حتی بزرگی آنها به دو متر نیز میرسد. این درختچه در مناطق گرمسیر با رطوبت مناسب کاشت می شود.  موز خواص بسیار زیادی دارد که میتوانیم به خاصیت رادیواکتیوی آن اشاره کنیم. این میوه حاوی میزان زیادی پتاسیم است و همین باعث شده است موز به…

ادامه مطلب

×