Tag Archives: پارتی

انگیزشی, تجارت, موفقیت

یک ایده پول ساز در تجارت

فکر می کنید نیوتون چگونه نیوتون شد؟
همیشه جرقه ای برای پروراندن افکار و ایده های ناب وجود داشته است.
برای نیوتون سیب بود و برای من سیب زمینی!
امروز هوس خوردن سیب زمینی خوشمزه داغ وتنوری را کرده بودم.
یاد گرفته ام که هنگام انجام دادن هر کاری به جزئیات آن کارهم توجه کنم.

ادامه مطلب

×