Tag Archives: پردرآمدترین شغل

تجارت

حرکت از کارمندی به تجارت

خیلی از افراد می پرسند من که کارمندم من چطور وارد بازی تجارت بشوم؟ چطور شروع کنم؟ در اینجا می خواهیم به صورت منطقی این مسئله را برای شما باز کنیم. کارمندی دارای درامد ثابتی به صورت ماهیانه است که امکان افزایش در آن یا وجود ندارد و یا ناچیز است ، اما این حقوق ثابت است و هر ماه به حساب کارمند واریز می شود. این حقوق برای بسیاری کافی نیست و آن ها به دنبال پول های بیشتری هستند.

ادامه مطلب

×