Tag Archives: گرفتن کارت بازرگانی بدون دیپلم

تجارت

آیا کارت بازرگانی جایگزین دارد؟

یک کارت دیگری که در ایران در نقش کارت بازرگانی است و گرفتن آن خیلی آسان تر است ، کارت بازرگانی تعاونی است. اگر شما در ابتدای کار هستید و می خواهید شرکت ثبت کنید ، به جای این که بروید و شرکت سهامی خاص و عام یا مسئولیت محدود بزنید ، اگر شرایطش را دارید می توانید شرکت تعاونی بزنید. با این کار می توانید از اداره تعاون درخواست کارت بازرگانی تعاونی کنید.

ادامه مطلب

×