سایت ixport در حوزه سامانه جامع تجارت مطالب جامع و مفیدی را در دو بخش ارائه می دهد . بخش اول ، تجارت فرامرزی که شامل فرآیندهای مربوط به اخذ شناسه فروشندگان خارجی ، ثبت پیش فاکتور، اخذ مجوزهای ورود ، مجوز ارزی ، ثبت سفارش ، تامین ارز و همچنین حمل بین المللی کالا و حمل و نقل داخلی کالا میباشد و در بخش دوم که تجارت داخلی است ، فرآیند های حمل و نقل داخلی ، انبار های داخلی و انتقال مالکیت ( خرید و فروش ) را شامل می شود .

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، در سال ۱۳۷۴ به عنوان تنها نماینده سازمان جهانی GS1 در ایران تاسیس شد. این مرکز، خدمات مرتبط با مدیریت و شناسایی اقلام در زنجیره تامین همگام با استانداردها و راهکارهای بین‌المللی در اختیار کسب و کارها در کشور قرار می‌دهد.

ازمان يكي از شركتهاي دولتي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه از جايگاه حقوقي و استقلال مالي برخوردار است. هدف اصلي از تشكيل سازمان عبارتست از تمركز كليه امور مربوط به جمع آوري ، نگهداري ، اداره و فروش اموالي كه به موجب قانون به تملك ،‌ تصرف ، تحت توقيف و يا مديريت دولت در مي آيد.

سازمان توسعه تجارت ايران، سازماني است فعال، مشاركت جو و مبتني بر دانش كه در راستاي برنامه هاي كلان كشور، به دنبال توسعه و تقويت تجارت خارجي و دست يابي به سهم بيشتر بازار هدف به نحوي يكپارچه و اثربخش مي باشد. اين سازمان، توسعه تجارت را با عنايت به برقراري تعاملات سازنده با طرفين تجاري و ذينفعان خود، منابع انساني كارآمد و بكارگيري دانش و فناوري جديد دنبال كرده و همواره سعي دارد با برنامه ريزي، سياست گذاري، حمايت و نظارت عاليه، بستر مناسبي جهت مديريت كلان صادرات و تقويت زيربناها و ظرفيت هاي لازم براي تسهيل و توسعه تجارت خارجي كشور فراهم نمايد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موسسه غیرانتفاعی ایرانی است، که به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن، با نهادهای دولتی، فعالیت می‌کند. در جلسات این اتاق، نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت می‌کنند. همکاری با سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته یا تحت نظارت دولت و نیز شهرداری‌ها، از جمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف این نهاد به‌شمار می‌رود. اتاق ایران، مدیریت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور افغانستان و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است. اتاق مشترک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل در سال 1381 و با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران تدوین کننده استراژی توسعه روابط تجاری بین بخش خصوصی دو کشور و افزایش حجم صادرات متقابل می باشد. تاسیس و مشغول به کار شده است که همواره سعی داشته بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی هر دو کشور را برآورده سازد.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور روسیه و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است. اتاق مشترک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل  و با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران تدوین کننده استراژی توسعه روابط تجاری بین بخش خصوصی دو کشور و افزایش حجم صادرات متقابل می باشد. تاسیس و مشغول به کار شده است که همواره سعی داشته بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی هر دو کشور را برآورده سازد.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور چین و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است. اتاق مشترک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل  و با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران تدوین کننده استراژی توسعه روابط تجاری بین بخش خصوصی دو کشور و افزایش حجم صادرات متقابل می باشد. تاسیس و مشغول به کار شده است که همواره سعی داشته بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی هر دو کشور را برآورده سازد.

كوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني و كشور مقابل در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، كشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه.مطالعه و بررسي بمنظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي، بازرگاني، معدني و كشاورزي در دو كشور.جمع آوري و ارزيابي اطلاعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو كشور و قرار دادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايراني و كشور مقابل و همكاري با سازمان ها و مقامات صلاحيتدار ايران و كشور مقابل به منظور تشويق و توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور ارمنستان و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است. اتاق مشترک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل  و با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران تدوین کننده استراژی توسعه روابط تجاری بین بخش خصوصی دو کشور و افزایش حجم صادرات متقابل می باشد. تاسیس و مشغول به کار شده است که همواره سعی داشته بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی هر دو کشور را برآورده سازد.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور عمان و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است. اتاق مشترک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل  و با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران تدوین کننده استراژی توسعه روابط تجاری بین بخش خصوصی دو کشور و افزایش حجم صادرات متقابل می باشد. تاسیس و مشغول به کار شده است که همواره سعی داشته بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی هر دو کشور را برآورده سازد.

امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست حقوق مالکیت صنعتی نیز بعنوان بخش عمده ای از حقوق مالکیت معنوی با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و… از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث ازطریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده و بدین ترتیب ضمن ایجاد انحصار بهره برداری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت و صنعت جلوگیری و موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد لذا ایجاد نظام مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثر و بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت (ثبت ملي و بین المللی) از دغدغه کشورها و عاملی اساسی برای نیل به توسعه و رشد در همه ابعاد آن بشمار می رود.

زنامه رسمی کشور از سازمان‎های وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود. مطابق اساسنامه قانونی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۲، ارکان شرکت عبارتند از: مجمع‎عمومی، هیئت‌مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی .سهام شرکت صد در صد متعلق به دولت بوده و ریاست محترم قوه‎قضائیه رئیس مجمع عمومی شرکت می‎باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و…

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.

میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران به منظور تکریم ارباب رجوعان محترم در دو زمینه تسریع در خدمات رسانی و نیز کاهش هزینه های ایشان فعال و راه اندازی شده است . آدرس پنجره واحد دسترسی به کلیه خدمات قابل ارائه سازمان توسعه تجارت ایران Https://e.tpo.ir میباشد . از این پس تمامی مراجعه کنندگان محترمی که به هر دلیل قصر دریافت خدمات از سازمان را دارند باید در اولین قدم با عضویت در این سامانه اطلاعات اولیه خود را ثبت نمایند ، با توجه به راه اندازی کارتابل الکترونیکی برا هر یک از مراجعه کنندگان از این پس ایشان به سادگی و به صورت آنلاین و 24 ساعته میتواند درخواست های خود را ارسال و یا از نتیجه درخواست های خود مطلع شوند

محتوای موجود بر روی این تارنما با هدف آگاهی بخشی بوده، فقط خلاصه ای از موضوعات را پوشش داده و ممکن است شامل نظرات و توصیه های دیگر اشخاص باشد. این مطالب لزوما بازتاب دهنده نظرات دولت یا وزارت امور خارجه نمی باشد.  لازم به تاکید است بیانیه ها و مواضع رسمی وزارت امور خارجه صرفا توسط وزیر محترم امورخارجه و سخنگوی این  وزارتخانه اعلام می گردد.

پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی تمام تلاش خود را جهت ارائه محتوایی دقیق، کامل،  به روز و بدون خطا به کار خواهد بست  لکن مسئولیتی در قبال برخورداری تمامی اطلاعات از معیارهای فوق را برعهده نخواهد گرفت. بدیهی است در صورت وجود اشکالات تایپی، تغییرات محتوایی و … حق ویرایش اطلاعات را برای خود محفوظ می دارد.

این پایگاه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از هرگونه استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم از مضامین موجود توسط مخاطبان را برعهده نگرفته و مسئولیت به کار بستن این اطلاعات صرفا بر عهده آنان می باشد