قانون و مقررات صادرات و واردات سال 1399

مقررات صادرات و واردات

قانون تجارت

فهرست ترجیحات تعرفه ای ایران با سایر کشورها

فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری

فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

قانون اداره مناطق آزاد تجاری

قانون امور گمرکی

ucp600 مقررات

اطلاعات اتحادیه ی ملی صادرکنندگان

اعتبارات اسنادی LC

شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات

مقاله استاد واعظی چاپ شده در نشریه اتاق بازرگانی

اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی

فایل قابل ویرایش نمونه پیش فاکتور یا proforma

فایل قابل ویرایش فهرست عدل بندی یا packing list

فایل قابل ویرایش فاکتور یا commercial invoice

نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد

کتاب تعرفه های گمرکی و مقررات صادرات و واردات سال 2017 جمهوری خلق چین

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین

فهرست شرکتهای چینی فعال در بخش سنگهای ساختمانی

فهرست شرکت چینی فعال در تجارت محصولات غذایی و نوشیدنی

کتب و مجلات اقتصادی و تجاری قزاقستان

مجلات تخصصی تونسی

روشهای تبلیغات تجاری در کشور قزاقستان

نمونه قرارداد بین المللی فارسی

نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی