آذر 1398

تجارت, سرمایه گذاری

لیست محصولات که به تاجر نیاز دارند

گاها وقتی یک تاجر می خواهد تجارت را شروع کند صحبت از کمبود تعدد محصولات می شود. ما در این پست لیست بزرگی از محصولات را آورده ایم که به تاجر نیاز دارند و می توانید در هر کدام از این محصولات تجارتتان را برپا کنید.

ادامه مطلب

تجارت, موفقیت

ثروتمندان را دوست داشته باشید

ثروتمندان را دوست داشته باشیم

یک سری ویژگی ها هستند که در همه ما وجود دارد اما به شکل ها و طرق مختلف. که این ویژگی ها بدبین و خوش بین بودن را هم شامل می شوند؛اینکه ویژگی های خوب خودمان را بشناسیم و تقویت کنیم به نظر ساده است ولی این موضوع هم پیچیدگی های خودش را دارد برای…

ادامه مطلب

×